Działalność dydaktyczna Pracowników Katedry Geomatyki

Katedra Geoamtyki prowadzi zajęcia na:
- studiach I stopnia, kierunek geodezja i kartografia (studia stacjonarne i niestacjonarne w Krakowie oraz niestacjonarne w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej),
- studiach II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne w Krakowie), kierunki geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska,
- studiach III stopnia (studia stacjonarne w Krakowie),
- studiach podyplomowych (weekendowe, Kraków).

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda