Działalność naukowa Pracowników i Doktorantów Katedry Geomatyki

Pracownicy oraz Doktoranci Katedry Geomatyki to w większości osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, które publikują kilkadziesiąt różnorodnych pozycji naukowych rocznie, oraz biorą czynny udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych).

Wykaz publikacji oraz wystąpień konferencyjnych poszczególnych Pracowników Katedry można odnaleźć na stronach internetowych Bazy Publikacji Pracowników AGH, a także w składzie osobowym Pracowników i Doktorantów na stronie Katedry.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda