Stowarzyszenia naukowe

Pracownicy Katedry Geomatyki należą do wielu organizacji naukowych i zawodowych, wśród których wyróżnić należy Towarzystwo Naukowe Nieruchomości oraz Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda