Pracownicy Katedry Geomatyki

W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 18 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym:
- 6 doktorów habilitowanych (w tym 4 na stanowisku profesorów nadzwyczajnych AGH),
- 10 doktorów,
- 2 magistrów.

Dodatkowo Katedra zatrudnia dwie osoby na stanowiskach administracyjnych.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda