Awanse naukowe Pracowników Katedry Geomatyki

 

2018

Mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik - doktorat nt. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej, promotor: dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH

2016

Dr inż. Jarosław Bydłosz - habilitacja nt. Modelowanie profilu krajowego katastru

Dr inż. Robert Krzyżek - habilitacja nt. Optymalizacja dokładnościowa pośredniego wyznaczenia położenia narożników budynków na podstawie zmodyfikowanych procedur obliczeniowych wyników pomiarów RTN GNSS

Dr inż. Bogdan Skorupa - habilitacja nt. Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji

Mgr inż. Józef Maślanka - doktorat nt. Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych, promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner

2015

Dr inż. Krystian Kozioł - habilitacja nt. Automatyzacja procesu tworzenia uogólnionych obiektów przestrzennych

2014

Dr inż. Paweł Hanus - habilitacja nt. Optymalizacja wyznaczania granic nieruchomości dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Mgr inż. Kamil Maciuk - doktorat nt. Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych, promotor: dr hab. inż. Jacek Kudrys

Mgr inż. Stanisław Szombara - doktorat nt. Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej, promotor: dr hab. inż Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

2012

Dr inż. Piotr Cichociński - habilitacja nt. Zastosowanie systemów informacji geograficznej i metod geostatystyki do taksacji nieruchomości

Dr inż. Jacek Kudrys - habilitacja nt. Monitorowanie zjawisk geodynamicznych za pomocą systemów GNSS oraz pomiarów astrometrycznych

Mgr inż. Justyna Jasiołek - doktorat nt. Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomoœciami w aspekcie rozwoju katastru, promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

2011

Dr inż. Anna Barańska - habilitacja nt. Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości

Mgr inż. Izabela Basista - doktorat nt. Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości, promotor - prof. dr hab. inż. Józef Czaja 

Mgr inż. Agnieszka Bieda - doktorat nt. Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru, promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

2010

Dr inż. Piotr Banasik - habilitacja nt. Integracja pomiarów sygnałów GPS z pomiarami klasycznymi jako czynnik stymulujący postęp naukowy w geodezji

Dr inż. Piotr Parzych - habilitacja nt. Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych

Mgr inż. Mariusz Frukacz - doktorat nt. Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Beluch

Mgr inż. Joanna Klajn (obecnie Pałubska) - doktorat nt. Algorytm wyceny nieruchomości przemysłowych w aspekcie standardów międzynarodowych, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

2009

Mgr inż. Tomasz Adamczyk - doktorat nt. Algorytmy estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu odtworzenia i zużycia technicznego nieruchomości zabudowanych, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Mgr inż. Ewa Dębińska - doktorat nt. Koncepcja bazy danych przestrzennych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości, promotor: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH 

Mgr inż. Janusz Dąbrowski - doktorat nt. Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania rynkowej wartości, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Mgr inż. Elżbieta Jasińska - doktorat nt. Ocena przydatności wybranych metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości, promotor: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH

2008

Mgr inż. Mikolaj Skulich - doktorat nt. Określenie przydatności inklinometru do pomiarow pionowości prowadników szybowych, promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielok


 

 

 

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda