Kierownik Katedry - dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

dr hab. inż. Piotr Parzych

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda