prof. em. dr hab. inż. Konrad Eckes

Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes - stopień doktora nauk technicznych w 1974 roku, stopień doktora habilitowanego w 1990 roku - zgodnie z dokumentacją przewodu habilitacyjnego reprezentuje specjalność „informatyka geodezyjno-kartograficzna”, tytuł profesora uzyskał w roku 2009. Działalność naukowa w badaniach teoretycznych i stosowanych w zakresie wprowadzania metod informatyki w geodezji i kartografii, zwłaszcza w tematyce systemów informacji o terenie GIS. Główne kierunki badań: - analiza systemów informacji przestrzennej, budowanie modeli i zapisów formalnych, - racjonalizacja rozwiązywania zadań w systemach informacji przestrzennej, wspomagających rozwój gospodarczy miasta, regionu i kraju, - integracja systemów informacji o terenie z systemami ekspertowymi. Autor 91 publikacji oraz uczestnik projektów i wdrożeń systemów informatycznych w skali lokalnej, w skali regionu i kraju - od lat 70-tych ubiegłego wieku - do czasów współczesnych. Wygłaszał referaty na konferencjach zagranicznych w języku angielskim i niemieckim, był reprezentantem AGH w Sieci Współpracy Europejskich Uniwersytetów w tematyce systemów informacji o terenie EUROLIS. Członek Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, członek Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, w bieżącej kadencji sekretarz naukowy tej Komisji. Od roku 1989 jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, jest także przewodniczącym Komisji Edukacji Geomatycznej w tym Towarzystwie. Przez cały okres pracy w AGH brał udział w nadawaniu kształtu dydaktyki na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - z uwzględnieniem metod informatyki. Prace dyplomowe pod jego kierunkiem 5-krotnie otrzymywały wyróżnienie lub nagrodę Ministra. Ponadto jedna praca zajęła III miejsce w konkursie Diamenty AGH i została uznana w konkursie Stowarzyszenia Geodetów Polskich za najlepszą pracę o tematyce geodezyjnej w kraju. Jest opiekunem Koła Naukowego Geodetów od roku 1996, które skupia elitarną grupę studentów, odnoszącą liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Był opiekunem naukowym zagranicznej wyprawy dokumentującej światowej klasy zabytki w Aleppo w Syrii.

Osobista strona internetowa: http://home.agh.edu.pl/~keckes/  

 

 

 

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda